Mit­ti­mel­lan

Jul&Advent - - Nyårsbubbel -

PAL­MER & CO VINTAGE BRUT 2008

(7867) Cham­pagne,

Koo­pe­ra­ti­vet Pal­mer gör myc­ket pris­vär­da vi­ner. En år­gångscham­pagne från fan­tas­tis­ka 2008 till den här peng­en är svårsla­get. Stram med hög ci­tronsyr­lig­het, aning­en nou­gat och to­ast. Häl­sa väl­kom­men till par­tyt med den­na el­ler ser­ve­ra till en ska­gen.

329 kr.

ANDRÉ CLOUET GRANDE RE­SER­VE

(7686) Cham­pagne,

100 pro­cent pi­not no­ir ger ett re­la­tivt fyl­ligt vin med rö­da ju­läpp­len, nöt­ter och li­te brö­dig­het. Myc­ket an­vänd­bart bub­bel som fun­kar som för­drink och till bå­de få­gel och fisk.

289 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.