SKOMAKARENS SON

Kalla kriget - - Ursprung -

Sta­lin föds som Io­sif Vis­sa­ri­o­no­vitj Dzju­ga­sjvi­li. Han får smitt­kop­por som läm­nar per­ma­nen­ta ärr i hans an­sik­te och vid 12 års ål­der ska­dar han sin arm i en olyc­ka, vil­ket gör den kor­ta­re än den

and­ra.

Sta­lin 1894, 16 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.