RÖD TER­ROR

Kalla kriget - - Ursprung -

Sta­lin in­le­der en po­li­tisk för­tryckar­kam­panj, känd som den sto­ra ut­rens­ning­en. 20 mil­jo­ner rys­sar skic­kas till gu­lag­läg­ren, och så många som en tred­je­del av kom­mu­nist­par­ti­ets med­lem­mar av­rät­tas på grund av miss­tänkt bris­tan­de

lo­ja­li­tet.

1934–1940

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.