DIK­TA­TORN

Kalla kriget - - Ursprung -

Lenin dör, och en bru­tal och snabb kamp om mak­ten in­leds mel­lan de le­dan­de per­so­ner­na i re­ge­ring­en. Sta­lin lyc­kas kas­ta ut si­na ri­va­ler, som Trotskij, ur Sov­je­tu­ni­o­nen och pla­ce­ra sig själv på top­pen av py­ra­mi­den.

1924–1927

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.