HAN ÖVER­LEV­DE TVÅ ATOM­BOM­BER

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Den 6 augusti 1945 ex­plo­de­ra­de en atom­bomb över den ja­pans­ka sta­den Hi­ros­hi­ma. Upp­skatt­nings­vis 130 000 män­ni­skor dog. Bland över­le­var­na fanns Ts­utomu Ya­ma­guchi, som var i sta­den för af­fä­rer. Han var tre kilo­me­ter ifrån ex­plo­sio­nens cent­rum. Ts­utomu fick all­var­li­ga bränn­ska­dor på väns­ter si­da, ska­da­de trum­hin­nor och blev tem­po­rärt blind. Den nat­ten fick han vi­la i ett skyddsrum, men kän­de sig näs­ta dag till­räck­ligt bra för att re­sa hem igen … till Na­ga­sa­ki. Ts­utomu var till­ba­ka på ar­be­tet den 9 augusti 1945 när en atom­bomb släpp­tes över Na­ga­sa­ki. Upp­skatt­nings­vis 50 000 män­ni­skor dog i det an­fal­let. Bland över­le­var­na fanns på nytt Ts­utomu Ya­ma­guchi. Han lev­de till 2010 och blev 93 år. Han an­ses va­ra den en­da per­son som över­levt två kärn­va­pen­an­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.