EFTERVERKNINGAR

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Du har över­levt kärn­va­pen­bom­ber­na. Fle­ra må­na­der se­na­re bör­jar de ra­di­o­ak­ti­va för­ore­ning­ar­na att mins­ka då de för­sva­gas med ti­den, även om vis­sa död­li­ga kärn­punk­ter finns kvar i åra­tal. Du vå­gar nu läm­na bun­kern un­der kor­ta stun­der. På ut­si­dan ser du ett land­skap som bri­se­rat och för­bränts till ett pri­mi­tivt till­stånd. Var det här värt att över­le­va för?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.