1957

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Kapplöpningen mot

rym­den bör­jar

Sovjet skic­kar upp Sput­nik 1. I USA – som ta­lat om att skic­ka upp sin egen sa­tel­lit bara två år ti­di­ga­re – oro­ar man sig för att Sovjet kom­mer an­vän­da si­na sa­tel­li­ter för en

at­tack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.