1958

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

NASA bil­das

Den förs­ta sol­driv­na sa­tel­li­ten, Van­gu­ard 1, skic­kas upp av USA i mars, ef­ter­följt två må­na­der se­na­re av Sov­jets Sput­nik 3. För att skaf­fa USA ett stör­re för­språng, bil­dar pre­si­dent

Ei­senho­wer National Ae­ro­nau­tics and Spa­ce Ad­mi­nist­ra­tion (NASA).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.