1965

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Den förs­ta rymd

pro­me­na­den

Sov­jets Alek­sej Le­o­nov ger

sig ut på en 12 mi­nu­ter lång rymd­pro­me­nad un­der upp­dra­get med Voschod 2. Det slu­tar näs­tan i ka­ta­strof när han får svårt att kom­ma till­ba­ka in i far­kos­ten. Ed White ge­nom­för USA:s förs­ta rymd­pro­me­nad

den 3 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.