60MM M2 MÖRSARE

At­tac­ker från him­len.

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

M2:an ut­veck­la­des un­der and­ra världs­kri­get och er­sat­te snabbt den mind­re ef­fek­ti­va M19 som stan­dard­mör­sa­re i den ame­ri­kans­ka ar­mén. Vap­net var en de­sign­mäs­sig ko­pia av den frans­ka in­gen­jö­ren Ed­gar Wil­li­am Brands upp­fin­ning­ar och ha­de en räck­vidd om när­ma­re 2 000 me­ter. Den kun­de skju­ta iväg hög­ex­plo­siv vit fos­for och lys­gra­na­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.