AGENT ORANGE

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Mer än 75 000 000 liter av det frä­tan­de av­löv­nings­med­let spre­ja­des från plan och he­li­kopt­rar. Med­let för­stör­de sto­ra sträc­kor vi­et­na­me­sisk djung­el i ett för­sök att gö­ra sig av med Vi­et Congs na­tur­li­ga ka­mou­flage. Agent Oranges bi­verk­ning­ar var fruk­tans­vär­da de­for­mi­te­ter och sjuk­do­mar hos

de som kom i kon­takt med det.

Av­löv­nings­med­let ha­de fruk­tans­vär­da bi­verk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.