SÅ SKREV VI DÅ

Kent - - Historien Om Kent -

Du & jag dö­den

15 mars 2005

Mar­kus Larsson: […] Ibland känns det som att Berg med­ve­tet gör en pa­ro­di av sitt eget och Kents mest fram­gångs­ri­ka för­sälj­nings­ar­gu­ment: Det Sto­ra All­va­ret. […]

Mel­lan ra­der­na kan man ana att Berg, pre­cis som på fö­re­gång­a­ren ”Va­pen & am­mu­ni­tion”, fort­sät­ter att sjunga om vad som hän­der när ton­års­ra­se­ri­ets ide­al över­går till vux­en des­il­lu­sion.

[…] Gi­ven in­ne­hål­ler där­för, trots in­vänd­ning­ar­na, många ess.

Rent av fan­tas­tis­ka lå­tar som sing­eln ”Max 500”, in­le­dan­de ”400 slag”, ”Den dö­da vin­keln” […], det ame­ri­kans­ka vy­kor­tet ”Pa­la­ce & Main”, ma­je­stä­tis­ka spökstads­skild­ring­en ”Klå­pa­ren” och av­slut­ning­en ”Man­nen i den vi­ta hat­ten (16 år se­na­re)”. […]

… OCH SÅ TYC­KER HAN NU Usch. Språ­ket och at­ti­ty­den här. Ett yng­re jag fam­lar ef­ter in­vänd­ning­ar som egent­li­gen in­te finns. Hajpen var så stor att man som kri­ti­ker näs­tan ak­tivt le­ta­de ef­ter sa­ker att klan­ka på, ut­an att in­se att ban­det of­ta...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.