STU­DI­OS LA FABRIQUE

(Saint-Rémy-de-Pro­vence)

Kent - - I Bunkern -

”Jag är in­te rädd för mörk­ret” (2012)

Öv­ri­ga stu­di­or:

Park Stu­dio/

Psyk­bun­kern,

Stock­holm.

Pro­du­cent: Kent, Ste­fan Bo­man. Be­lä­gen på en lant­gård från ti­digt 1800-tal i söd­ra Frank­ri­ke lig­ger La Fabrique, en stu­dio med bo­en­de­möj­lig­he­ter, sto­ra akus­tis­ka rum och ett gi­gan­tiskt bib­li­o­tek med 200 000 vi­nyl­ski­vor, 30 000 fil­mer och tu­sen­tals böc­ker. På se­na­re år har namn som Nick Ca­ve, Mor­ris­sey och Ra­di­o­he­ad spe­lat in ski­vor här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.