2 ×HON­DA SPACY 125

MAG­NUS BLOMMÉ SE­GEL­TORP

Klassiker 1980-talet - - Dokument -

”Ee­eh, jag har fak­tiskt en till där hem­ma ock­så”. Hon­da Spacy var tänkt att va­ra pend­lar­for­do­net för börs­klip­par­na. Ett snabbt sätt att i högs­ta di­gi­ta­la kom­fort trans­por­te­ra sig ge­nom tä­ta af­färs­di­strikt. Nyp­ri­set var som två or­di­nä­ra lands­vägs­mo­tor­cyklar. Mag­nus var tio när han såg sin förs­ta – och har all­tid öns­kat sig en. Nu har han tre!

7

3

10

11

2

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.