LAN­CIA 037 KLON 1982 Ewa An­ders­son, VIN­NA­RE 80-TALSKLASSEN

Klassiker 1980-talet - - Dokument -

”Jag kör­de ral­lycross med en Lan­cia Be­ta Mon­tecar­lo på 1980-ta­let men dröm­men var all­tid en Lan­cia 037 – Grupp B-bi­len. De är ex­tremt dy­ra men vi har byggt en replik på en Mon­tecar­lo – den blev klar i vå­ras! Me­ka­ni­ken är fort­fa­ran­de ori­gi­nal men en het­si­ga­re mo­tor ska mon­te­ras i vin­ter. Nej, det blir ing­et ral­ly med den här, men jag ska an­vän­da den myc­ket på vägen!”

4

1

5

6

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.