FULL AV OHÄMMAD MEKGLÄDJE

Klassiker 1980-talet - - Dokument -

Vil­ken käns­la! Att för­vand­la ett döds­märkt bil­vrak till en le­van­de klas­si­ker! Du kan ock­så. Lär av vå­ra miss­tag, följ med in i Klas­si­kers re­dak­tions­ga­rage. Mas­sor av nyt­ti­ga tips – steg för steg! Pris: 99 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.