VOL­VO 760 GLE 1987

Klassiker 1980-talet - - Dokument -

Nyp­ris: 177 400 kro­nor

Vär­de idag: 25 000 – 40 000 kro­nor*

Mo­tor: V6 med bräns­le­in­sprut­ning. Vat­ten­kyl­ning. Två över­lig­gan­de ka­max­lar. Vo­lym 2 849 cm3. Max ef­fekt 156 hk vid 5 250 r/min. Max vrid­mo­ment 245 Nm vid 3 200 r/min.

Kraftöverföring: Längs­mon­te­rad mo­tor fram, bak­hjuls­drift. Fyr­ste­gad au­to­mat­lå­da där den fjär­de väx­eln är över­väx­el.

Mått: Ax­elav­stånd 277 cm. Spår­vidd fram/bak 147/146. Längd/bredd/höjd 479/176/141 cm. Tjänstevikt 1 490 kg. Tank 82 li­ter.

Fjäd­ring/hjul­ställ: Fram fjä­der­ben. Bak stel ax­el med kon­stant spår­vidd.

Styr­ning: Kugg­stång med ser­vo.

Hjul: Lättme­tall­fäl­gar 6 x 15”. Däck 195/60 R 15 86 H.

El­sy­stem: 12 volt.

Brom­sar: Ven­ti­le­ra­de ski­vor fram och bak, ser­vo.

Far­tre­sur­ser: Toppfart ca 185 km/h. Ac­ce­le­ra­tion 0 –100 km/h ca 10,5 s.

Förbrukning: 1,2 l/mi­len blan­dad kör­ning.

Käl­lor: Ori­gi­nal­bro­schyr, Jan Ul­léns Bil­fak­ta.

*Bil i väl fun­ge­ran­de bruks­skick, ori­gi­nal el­ler re­no­ve­rad men än­då med vis­sa mind­re de­fek­ter.

Att 760 skul­le va­ra lättser­vad var ett av kra­ven, men jäm­fört med fö­re­gång­a­ren är det trångt un­der hu­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.