GRILLMYSTERIET

Klassiker - - Brev - WIL­LE SVENS­SON

När det gäl­ler er Saab hus­bil, har jag all­tid fun­de­rat kring Ama­zon-gril­lar­nas ilsk­na ut­tryck, de sit­ter ju med de lå­ga par­ti­er­na in­åt mot Saab-gril­len. De bor­de ha sut­tit tvärt om för att ge bi­len bäs­ta möj­li­ga ut­se­en­de och ett trev­li­ga­re in­tryck.

Så blädd­rar jag i Klas­si­ker nr 7/2006 och vad ser jag!? Jo, på en gam­mal bild ta­gen på Vi­singsö sit­ter Ama­zon- gril­lar­na vän­da på rätt håll! Be­tyd­ligt trev­li­ga­re. Nå­gon gång har Ama­zon­gril­lar­na bytt plats och sit­ter nu fel­ak­tigt pla­ce­ra­de på tvärs mot vad bi­lens kon­struk­tör och form­gi­va­re ha­de tänkt sej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.