Häf­ti­gast i kvar­te­ret 1981

Klassiker - - Brev - SVAN­TE LUNDQVIST

Bil­den är ta­gen 1981 ut­an­för mi­na för­äld­rars hus i Mal­mö. Två bi­lar med rik­tig tur­bo­kick – pap­pas Au­di 200 Tur­bo -81 och min Saab 99 Tur­bo - 78. Om jag skul­le bli tvung­en att väl­ja idag fal­ler va­let på Saa­ben. Min pap­pas kom­men­tar ef­ter en kapp­kör­ning var ”Saab Tur­bo är ing­et för stu­den­ter”, – kan be­ro på att jag gav ho­nom en rik­tig match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.