NY OPEL GT? FIN­SLI­PAD VERK­SAM­HET

Ene­by­bergs mo­tor­re­no­ve­ring har åt­gär­dat tröt­ta mo­to­rer i tre ge­ne­ra­tio­ner se­dan 1952. Klas­si­ker häl­sar på med ett jobb!

Klassiker - - Klassikervärlden -

Opel kan va­ra på väg att ge mo­dell­nam­net GT liv igen. Kon­cept­bi­len Opel GT på­min­ner med si­na slan­ka lin­jer om den klas­sis­ka mo­del­len. 1968-73 till­ver­ka­des Opel GT och sist mär­ket an­vän­de nam­net var för GT Ro­ads­ter som bygg­des 2007–2010. I lik­het med bå­da fö­re­gång­ar­na har kon­cep­tet mo­torn fram och driv­ning­en bak. Kanske kom­mer en pro­duk­tions­bil la­gom till GT:S 50-års­ju­bi­le­um 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.