Spe­ci­al­kun­skap

Klassiker - - Brev -

Trev­lig ar­ti­kel om re­san till Hal­land på Vol­vo PV 544 Spe­ci­al II. Att ni är är­li­ga nog att kon­sta­te­ra att styr­ning­en är allt an­nat än ex­akt är bra. Bi­len ser ju ut att va­ra i fint skick men den mo­der­na ra­di­o­an­ten­nen bor­de Vol­vo by­ta till en mer tids­rik­tig. Och var­för in­te sät­ta in en usel Philips­ra­dio ock­så när bi­len än­då har hög­ta­la­ren med den omiss­känn­li­ga bur­kig lju­det på hatt­hyl­lan? En li­ten kor­ri­ge­ring vill jag ock­så gö­ra. Ut­fö­ran­det Spe­ci­al II stod en­ligt min me­ning en­dast för den fyr­väx­la­de lå­dan. Det mer på­kos­ta­de ytt­re med krom­lis­ter på skär­mar­na, snobb­ring­ar, öpp­nings­ba­ra si­doru­tor, vi­ta däck­si­dor och tripp­mä­ta­re tror jag fanns även på Spe­ci­al I.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.