Mord bland bi­lar

Klassiker - - Objekt -

från 1954 gavs ut un­der för­fat­tar­sig­na­tu­ren Cass Bo­rel­li. Här är led­or­den ”hård­kokt i Tex­as” men sett ge­nom brit­tis­ka ögon. Eng­els­man­nen Frank D. Faw­cett skrev in­te minst Sf-lit­te­ra­tur un­der fle­ra oli­ka namn och för­såg sin tuf­fe pri­vat­dec­ka­re i den ame­ri­kans­ka sö­dern med en öp­pen fyr­sit­sig Bent­ley. Den grö­na klän­ning­en och kni­ven åter­finns i hand­ling­en men bil­täv­ling­ar­na gäl­ler stan­dard­bi­lar. det sto­ra in­sla­get av bi­lar blir jag in­te fång­ad av raff­let ut­an även des­sa är nog mest för dem som läs­te böc­ker­na som unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.