Ef­ter­lys­ning!

Klassiker - - Objekt -

Nog mås­te An­der­storps upp­se­en­de­väc­kan­de brandbil ha fast­nat på en mas­sa bil­der tag­na av mo­torsport­publi­ken på 1970-ta­let? An­ting­en i bak­grun­den el­ler i kraft av sig själv. Har du någ­ra bil­der i ditt al­bum? Vi vill gär­na se dem! Mej­la till red@klas­si­ker.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.