RIKSETTAN VID VÄGS ÄN­DE

Klassiker - - Klassikervärlden - JON REMMERS

Trå­ki­ga be­sked – tid­ning­en Riksettan läggs ner ef­ter 11 år och 36 ut­gå­vor. Chefre­dak­tör Jör­gen Pers­son går i pen­sion och sam­ma ve­va sät­ter tid­ning­en punkt ef­ter 4008 si­dor. Vi kom­mer att sak­na den uni­ka tid­ning­en – se till att kni­pa av­skeds­num­ret (5/2016) som lig­ger ute i bu­tik ett tag till. www.riksettan.net

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.