Mi­ni­me­rad stor­säl­ja­re FI­AT 127, DE­CEM­BER 2016

Klassiker - - Klassikervärlden - CARL LEGELIUS år 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 sål­da 1 911 2 952 6 406 5 944 4 039 3 162 2 436 1 650 1 171 650 1 162 877 32 360 i re­gist­ret 19 30 79 88 53 82 23 48 37 47 7 44 557 i tra­fik 3 8 10 11 12 12 4 10 5 6 2 9 92

An­tal sål­da i Sve­ri­ge: 32 360 Kvar i tra­fik: 92 (0,2%)

Lil­la gla­da Fi­at 127 låg verk­li­gen rätt i ti­den. Som över en natt in­såg bil­kö­par­na att na­tu­rens re­sur­ser var änd­li­ga. Ol­jekri­sen 1973–74 fick in­te så många att slu­ta kö­ra bil helt. Dä­re­mot kun­de man gär­na kom­pro­mis­sa med stor­le­ken, En li­ten bil var ju ock­så en bil. Fi­at 127 och 128 var in­te ba­ra snå­la – de var mo­der­na och ro­li­ga att kö­ra ock­så. Många blev Fi­at­fräls­ta och för­sälj­ning­en mång­dubb­la­des i Sve­ri­ge på ba­ra ett par år. Topp­å­ret 1974 re­gi­stre­ra­des drygt 6 400 styc­ken 127:or. To­talt mel­lan 1972 och 1983 sål­des 32 360 Fi­at 127 i vårt land men över­lev­nads­gra­den är den lägs­ta vi stött på hit­tills. Det finns ba­ra 92 bi­lar kvar i tra­fik, 557 i he­la re­gist­ret.

Vart tog al­la 127:or vägen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.