Ex­por­ten: Så gick det till!

Klassiker - - Sverigeresan -

Hur vi fick tag på Saa­ben, vad den kos­ta­de och allt det and­ra prak­tis­ka runt ex­por­ten av vår nya re­dak­tions­bil kan du lä­sa om i ett kom­man­de num­mer av Klas­si­ker!

New Yorks tax­i­chauf­fö­rer har en nä­ra re­la­tion till si­na bi­lars sig­nal­horn. Men det är kor­ta gla­da trum­petstö­tar som fö­re­kom­mer mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.