9. Na­tio­nal Sep­tem­ber Ele­ven Me­mo­ri­al Mu­se­um

Klassiker - - Sverigeresan -

Mu­se­et över ter­ror­at­tac­ker­na den elf­te sep­tem­ber 2001 är ex­tremt väl ge­nom­ar­be­tat. Här finns mäng­der med fö­re­mål som har an­knyt­ning till 11/9. Bland an­nat finns fle­ra för­vrid­na ut­ryck­nings­for­don som ham­na­de i vägen den här da­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.