TOMAS LAGERBERG, FI­AT 127 1975

Klassiker - - Klassikerguiden -

”2012 stod jag ut­an en fun­ge­ran­de ve­te­ran­bil in­för Kungs­ral­lyt på Öland som jag åkt fle­ra gång­er. Hit­ta­de min bil i Ti­da­holm, där den för­re äga­ren ha­de köpt den i mit­ten av 90-ta­let åt sin hust­ru. Mil­ta­let var rik­tigt lågt med ba­ra drygt 5 500 mil se­dan ny. För­re äga­ren ha­de rost­la­gat skärm­kan­ter­na och jag har lac­kat om bi­len, så nu är den rik­tigt fin. Det jag gil­lar med Fi­a­ten är charmen och den är rik­tigt ro­lig att kö­ra. Men nu ska jag nog säl­ja, jag har fått nys om en Ama­zon som pas­sar bätt­re för lång­fär­der.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.