FORD TAUNUS 20 M - P5 SE­DAN 2 DR Mc/mo­ped säl­jes

Klassiker - - Klassikerbörsen -

Sö­ker in­red­nings­de­tal­jer i svart/grått ut­fö­ran­de till 20 M/el­ler TS se­dan 2 dr såsom sto­lar, bak­sä­te, dörr­si­dor och pa­nel­stopp­ning i bra skick. Jag kö­per na­tur­ligt­vis del för del, be­hö­ver ej va­ra en kom­pl. in­red­ning. Kö­per ock­så en fin bak­stöt­fång­a­re till 17M/20M el­ler de­lar. Bill 070-593 83 73/bill_lind­green@hot­mail.com Älands­bro FORD TAUNUS 17M P3- DE­LAR 1961-64 Allt av in­tres­se i fint skick. Även mo­del­ler, re­klam-ku­ri­o­sa och lit­te­ra­tur. Ring el­ler mai­la. Mi­chael +4676327 27 05/daf­fy66@hot­mail.se Brom­ma

DE­LAR TILL MO­PED MUSTAD 1955 Fram­skärm, av­gas­rör med däm­pa­re, samt skydds­plå­ten för be­nen. I vil­ket skick som helst. Tack­sam för al­la svar, även tips om vrak. Bert 070-968 77 09/ bam­se­far60@hot­mail.com Ox­e­lösund HON­DA CBR1000F 1987 Be­sik­tad till 2018. Bra däck samt ked­ja och drev. Går bra och är drift­sä­ker, 135 hkr. Väl un­der­hål­len och bil­lig för­säk­ring. 16 000 kr. Leif 072-229 25 68 Eskilstu­na

GIDEO MO­PED 1968 Gideo mo­ped i vil­ket skick som helst, även vrak. Samt lö­sa de­lar. Tips mot­ta­ges tack­samt. Bert 070968 77 09/bam­se­far60@hot­mail.com Ox­e­lösund 5 200 mil BMW R90/6 1974, låg­mi­la­re, tou­ringut­rus­tad. Ar­ne 060-53 62 37 (10:30-16:00) Sunds­bruk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.