Tänd­sy­stem

Klassiker - - Obduktion: Wartburg 353 -

Tänd­ning­en är myc­ket en­kelt upp­byggd. Längst fram på mo­torn sit­ter ett alu­mi­ni­um­gjut­ning som kal­las bry­tar­hus. Hu­set in­ne­hål­ler tre bry­ta­re, en för var tändspo­le och cy­lin­der. Bry­tar­na på­ver­kas av en ro­te­ran­de kam som drivs runt av ve­vax­eln. När bry­ta­ren öpp­nar så kol­lap­sar mag­net­fäl­tet som byggts upp i tändspo­len bry­ta­ren är kopp­lad till – ladd­ning­en skic­kas ut i tänd­ka­beln och vi­da­re till tänd­stif­tet. Prin­ci­pen är i grun­den den­sam­ma som i en van­lig bil med för­de­lar­lock och en tändspo­le. Men här har man valt att hell­re be­gå­va bi­len med tre tändspo­lar än en in­veck­lad för­de­la­re.

2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.