Klas­si­ker­bör­sen

Här hit­tar du bi­lar, mop­par, mo­tor­cyklar, de­lar, till­be­hör, verk­tyg... ja allt som Klassiker bru­kar skri­va om! I Klas­si­ker­bör­sen an­non­se­rar dess­utom en­tu­si­as­ten gra­tis, vi bju­der till och med på por­tot! Skic­ka gär­na med en bild, det ökar in­tres­set. An­vänd

Klassiker - - Innehåll -

VOLVO 940 HGV&VOLVO 745 SERVICEBIL 39 000 mil. Pri­vat Volvo 940 Hgv, Blå be­sik­tad och skat­tad. Volvo 745 in­kl. verk­tyg i mas­sor, som servicebil. 10 000 kr. Mat­ti 0709-40 14 91/mat­ti. souk­ka2014@gmail.com Norr­kö­ping

WOLSELEY 16/60 SALOON Ca 8 500 mil. Års­mo­dell 1962, svensksåld, på­ställd förs­ta gång­en 1962-01-01, på­ställd se­dan 1993. Se­nast god­kän­da be­sikt­ning 2011. 8 äga­re. 45 000 kr. Jim­my 0739-34 36 99 Blids­berg

MER­CE­DES 230/4 W115 1976 Väl­be­hål­len MB som stått av­ställd i 19 år. Går ka­non­fint. Brom­sar re­no­ve­ra­de för ett an­tal år se­dan. Ing­en rost. Li­te bätt­ring­ar i lack. Fint krom och välskött även in­vän­digt. Per 013-13 41 38/0705-38 48 88/prolkpg@hot­mail.com Lin­kö­ping

VOLVO 340 6100 MIL 1984 6 100 mil. Som­mar/vin­ter­däck. Be­sik­tad till 170630. B14 mo­tor, ma­nu­ell lå­da. 3 rost­fläc­kar på fö­r­ar­dörr. Fler bil­der finns. 10 000 kr. He­le­ne 070-458 40 37/ he­le­ne­pers­son1@ya­hoo.se Ös­mo

VOLVO 945 LTT 1996 21500 mil, VOLVO 945 LTT-96 röd, med au­to­mat, 135hk, få äga­re, drag, be­sik­ti­gad ua, av­ställd över vin­tern. Fint ex. ut­an rost. ca 22000 kr. Mi­chael 0763-272705/ daf­fy66@hot­mail.se Brom­ma

FI­AT SÄL­JES Fi­at 850 Su­per-65, grå-låg­mi­la­re. Fi­at 850 Spe­ci­al-69, vit låg­mi­la­re. Fi­at 600D-61, vit låg­mi­la­re. Ar­ne 06053 62 37 Sundsvall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.