Vi rös­ta­de och vann!

1:a pris Par­ke­rings­lyft Mar­kus von Schö­ner­mark, Få­gel­ma­ra

Klassiker - - Brev -

2:a pris Kom­pres­sor 3hk Lars Olov Sun­dqvist, Järvsö

3:e pris Verk­tygsats på rull Hans Lin­dahl, Vall­da

4-10 pris: Helårspre­nu­me­ra­tion To­ny Mag­nus­son, To­me­lil­la Ki­na Norlund, Uppsa­la Las­se Avsol, Fal­ken­berg Mats Ek­man, He­by Inge­mar Lin­din, Väs­ter­vik Lars Dahl­ström, Bor­länge An­ders Lars­son, Svär­tinge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.