LANCIA FULVIA COU­PÉ 1,3S 1972

Klassiker - - Ögonblicket -

Nyp­ris: Sål­des ej i Sve­ri­ge.

Vär­de idag: 100 000 – 120 000 kr*

Mo­tor: V4 med 13 gra­der mel­lan cy­lin­der­ban­kar­na, ge­men­samt topplock. Två över­lig­gan­de ka­max­lar: den ena styr in­sugsven­ti­ler­na, den and­ra styr av­ga­s­ven­ti­ler­na. He­mi­sfä­ris­ka för­brän­nings­rum. Två ho­ri­son­tel­la Solex för­ga­sa­re. Vat­tenkyl­ning. Borr­ning/slag 77/69,7 mm. Tre­lag­rad ve­vax­el. Vo­lym 1 298 cm3. Max ef­fekt 90 hk DIN vid 6 000 r/min. Max vrid­mo­ment 147 Nm vid 5 000 r/min.

Kraftö­ver­fö­ring: Längs­mon­te­rad mo­tor fram, lu­tad 45 gra­der. Fram­hjuls­drift. Fem­väx­lad ma­nu­ell väx­ellå­da. Golv­spak.

Mått: Ax­elav­stånd 233 cm. Spår­vidd fram/bak 130/128. Längd/bredd/höjd 398/156/132 cm. Tjäns­te­vikt 1 050 kg. Max­last 240 kg. Tank 38 li­ter.

Fjäd­ring/hjul­ställ: Fram tri­ang­el­län­kar och tvär­ställd blad­fjä­der samt kräng­nings­häm­ma­re. Bak stel ax­el med hal­vel­lip­tis­ka blad­fjäd­rar och Pan­hard­stag. Te­leskopstöt­däm­pa­re.

Styr­ning: Snäc­ka. Vänd­cir­kel 10,5 m. 4,2 ratt­varv.

Hjul: Plåt­fäl­gar 4,5 tum. Däck 165 SR 14.

El­sy­stem: 12 volt 45 Ah, väx­el­ströms­ge­ne­ra­tor.

Brom­sar: Ski­vor fram och bak.

Far­tre­sur­ser: Topp­fart 170 km/h. Ac­ce­le­ra­tion 0–100 km/h 13,1 s.

För­bruk­ning: Ca 0,9 l/mil

Käl­lor: Au­to­mo­bi­le Re­vue 1972, ori­gi­nal­bro­schyr.

*Bil i väl fun­ge­ran­de bruks­skick, ori­gi­nal el­ler re­no­ve­rad men än­då med vis­sa mind­re de­fek­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.