PE­TER EDQVIST NY I FIVA

Klassiker - - Klassikervärlden -

MHRF:S ord­fö­ran­de Pe­ter Edqvist val­des ny­li­gen in som Se­ni­or Vice Pre­si­dent i Fé­déra­tion In­ter­na­tio­na­le des Vé­hicu­les An­ci­ens som or­ga­ni­se­rar en halv mil­jon en­tu­si­as­ter med hi­sto­ris­ka for­don i 65 län­der och be­va­kar frå­gor­na i äm­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.