PLÅTAD PORSCHE

Klassiker - - Klassikervärlden - JON REMMERS

I för­ra num­ret ef­ter­lys­te vi läsar­bil­der på den Vw-porsche brand­bil som Marl­bo­ro skänk­te till An­der­storp.

Den sto­ra bil­den tog Lennart Bergsten från en stek­het läk­ta­re 1973 i sam­band med For­mel 1-täv­ling­en då det täv­la­des i fle­ra sup­port­klas­ser. Här gör Ford Escort upp med Chev­ro­let Ca­ma­ro, BMW 2002, Porsche 911 och Al­fa Ro­meo om vem som är snab­bast runt Scan­di­na­vi­an Ra­ce­way. Por­schen står be­redd.

Även Ste­fan Ljung­vall le­ta­de rätt på en bild. Den togs på Por­schen då den tjänst­gjor­de vid Vm-del­täv­ling­en i Ro­adra­cing 1977. Ste­fan stod i den så kal­la­de Opel­kur­van och kun­de ta den här bil­den när Philip­pe Cou­lon kör­de om­kull. Längst till väns­ter står Bar­ry Shee­ne och kil­len som lu­tar sin Su­zu­ki mot brand­bi­len he­ter Mi­chael Rou­ge­rie. Längst till hö­ger står Christi­an Estro­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.