CHAS­SI­NUM­MER 19 LE­VER!

Klassiker - - Fluff -

I vår ar­ti­kel om ti­di­ga Range Ro­ver (s. 50)be­rät­tas om det 19:e till­ver­ka­de väns­ter­styr­da ex­em­pla­ret som fick age­ra typ­nings­bil först i Nor­ge och se­dan i Sve­ri­ge. Just den bi­len köp­te An­ders Löfström i Öst­ham­mar så sent som i hös­tas. Den till­ver­ka­des i maj 1971 men re­gi­stre­ra­des in­te in i Sve­ri­ge för­rän i ja­nu­a­ri 1972. Bi­len har ba­ra haft tre äga­re och har stått av­ställd se­dan 1988. Den har kla­rat åren gans­ka bra men har som så många and­ra Range Ro­vers fått Volvo­sto­lar och lac­ke­rats om fle­ra gång­er. Nu är pla­nen en hel­re­no­ve­ring och om­lac­ke­ring i ori­ginal­fär­gen Lin­coln Green. ”2020 fyl­ler Range Ro­ver 50 år – då mås­te den va­ra klar!” sä­ger An­ders.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.