B

Klassiker - - Start -

Grund­tän­ket med Commodore B kän­des igen från fö­re­gång­a­ren, och som ti­di­ga­re kom den som se­dan och cou­pé. Här dock med platt­for­men från Re­kord D. Likt ti­di­ga­re fanns den med 2,5 li­tersmo­tor och en­kel el­ler dubb­la för­ga­sa­re. Med den stör­re 2,8-li­tersmo­torn kun­de man väl­ja en GS med dubb­la för­ga­sa­re el­ler GSE – med Bosch in­sprut­ning. Commodore sål­des ald­rig som års­mo­dell -76 i Sve­ri­ge på grund av de nya tuf­fa­re av­gaskra­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.