Ge oss ett The­ma­num­mer!

Klassiker - - Läsarnas klassiker - Jesper

Den bil jag sak­nar mest av de jag haft är Lan­cia The­ma 8.32. Skriv om den!

Kanske in­te den bäs­ta el­ler mest eko­no­mis­ka dock. Men i tunn­lar vid 7 000 r/min var det värt det! Sål­de den för öv­rigt när den vid nå­got till­fäl­le fun­ka­de hyf­sat. För­u­tom att man in­te fick i et­tan och två­an. Det vi­sa­de sig va­ra en slang­kläm­ma som loss­nat och ki­lat sig fast. Kö­pa­ren ång­ra­de sig näs­tan men kom hem in­nan kopp­ling­en fick för sig att bör­ja läc­ka. Nu står tyd­li­gen motorn som snygg in­ven­ta­rie i ett var­dags­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.