Pre­cis som

Klassiker - - Fixa själv -

vi trod­de! Chris­ter tryc­ker sin skruv­mej­sel rakt ige­nom. När ka­rossplåt ros­tar så jä­ser den med en fak­tor om­kring ett till tio. En ti­on­dels mil­li­me­ter rostad plåt jä­ser un­ge­fär en mil­li­me­ter. Men hur om­fat­tan­de är ska­dan? Vi tar ut in­stru­ment­pa­ne­len och vindru­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.