Chris­ter Mig-svetsar

Klassiker - - Fixa själv -

plå­ten på plats med 0,6 mm svetstråd. Det bi­drar till mind­re svets­punk­ter och mind­re vär­me­sprid­ning. De förs­ta punk­ter­na som sätts med ca 30 mm mel­lan­rum är för att fix­e­ra plå­tens kan­ter i rätt ni­vå. Ef­ter var­je svets­punkt kyls de med tryck­luft. Må­let är att punk­ter­na ska ha li­ten di­a­me­ter men sam­ti­digt tränga ner i plå­ten med mi­ni­mal blå­nad runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.