Chris­ter spring­er

Klassiker - - Fixa själv -

mel­lan krymp och sträck­ma­ski­nen ett oräk­ne­ligt an­tal gång­er. Ju­s­te­ring­ar­na är pyt­tesmå. Men till slut pas­sar bi­tar­na så här väl samman. Chris­ter be­rät­tar att mi­ni­ma­la spal­ter mel­lan plå­tar som ska sam­man­fo­gas gör att de de­for­me­rar sig minimalt av vär­men. Nu är det väl bara att svet­sa?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.