Chris­ter an­vän­der

Klassiker - - Fixa själv -

en punktsvets­ma­skin för att ska­pa ett till­fäl­ligt stöd. Den här vin­keln hjäl­per plå­ten att in­te fal­la ner un­der den be­fint­li­ga ka­rossplå­ten. Hasti­ga punktsvet­sar ger ett för­band som kan tas isär ge­nom att man bara vri­der plåt­bi­tar­na från varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.