No More

Klassiker - - Fixa själv -

Mun­sår! Nu är vi fär­di­ga och re­sul­ta­tet blev verk­li­gen över all för­vän­tan. Ska­dan tog när­ma­re två ar­bets­da­gar att åt­gär­da. Men nu vet vi att det är or­dent­ligt gjort. Vi vill gär­na rik­ta ett stort tack till Verk­tygs­bo­den och Da­ni­el från Mir­ka för all hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.