AC Aceca Bri­stol 1960

Klassiker - - Innehåll - TEXT CARL LE­GELI­US FOTO HANS CHRISTIANSEN

Be­dö­van­de vac­ker, snabb och dess­utom rik­tigt prak­tisk. Det är lätt att fal­la för Aceca, Cobrans stam­fa­der som halv­kom­bi.

Det hand­lar in­te bara om ett avan­ce­rat chas­si, en and­löst vac­ker ka­ross fram­knac­kad i alu­mi­ni­um och en le­gen­da­risk mo­tor – öpp­na den sto­ra bak­luc­kan så får du plats med snygg­ba­ga­get ock­så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.