Finkä­der och fin­bi­lar

Klassiker - - Start -

Hel­gen 27–28 maj ord­nar Frö­ken Pra­lin och Good Old Vin­tage vin­ta­ge­mark­nad på Wenng­arns Slott i Sig­tu­na. För den som an­län­der i klas­sisk bil är det snygg­par­ke­ring i slottspar­ken som gäl­ler. Pas­sa på att föråld­ra din gar­de­rob in­för som­ma­rens träf­far! In­trä­de är gra­tis och det är öp­pet 10-16 bå­da da­gar­na. https://www.fa­ce­book.com/fro­kenpra­lin.goodold­vin­tage/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.