Pg-fe­ber på Volvomu­se­et

Klassiker - - Klassikervärlden -

Volvos ti­di­ga­re vd och sty­rel­se­ord­fö­ran­de Pe­hr G Gyl­len­ham­mar har kom­mit i het­luf­ten ef­ter Sve­ri­ges Te­le­vi­sions do­ku­men­tär­se­rie all­de­les ny­li­gen. Vi på Klas­si­ker häng­er på med Vol­vo och Saab-af­fä­ren på an­nan plats i tid­ning­en. Vi är dock in­te en­sam­ma om att spin­na igång på äm­net Gyl­len­ham­mar.

I en spe­ci­al­vis­ning hos Vol­vo Mu­se­um vi­sas just nu sex av hans tjäns­te­bi­lar. Dels 244 Tur­bon och 262:an som bå­da är väl­kän­da skå­de­bröd, lik­som 780:n som han fick när han fyll­de 50.

Mest ny­fik­na är vi dock på de bå­da bi­lar­na som ald­rig ti­di­ga­re vi­sats upp för publik ti­di­ga­re – två styc­ken 240 en grå och en grön. Den ena med tyg­kläd­sel, den and­ra med skinn. Bå­da med mobiltelefon!

Pe­hr G Gyl­len­ham­mar ha­de käns­la för de­tal­jer­na och spe­ci­al­be­ställ­de näs­tan al­la si­na bi­lar i sin egen in­ten­sivt rö­da ku­lör. Så gott som all­tid fanns ock­så en på­se ge­lé­hal­lon i fic­kan på fö­r­ar­dör­ren – pre­cis som han vil­le ha det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.