Att äga en Saab 96 V4

Klassiker - - Klassikerguiden -

LÄSTIPS

Saab – Bi­lar­na de förs­ta 40 åren, Björn-eric Lindh. Bib­li­o­tek el­ler an­tik­va­ri­at. Saab. He­la histo­ri­en, Erik Wed­berg. Finns på www. he­dengrens.se Mis­sa in­te Ol­le Granlunds min­ne­san­teck­ning­ar om även­ty­ret med V4: www.saab­ve­te­ra­ner­na­troll­hat­tan.com/ Ar­kiv/v4-motorn.htm

RE­SERV­DE­LAR

Svens­ka Saab­klub­bens med­lemss­hop, www. svens­ka­saab­klub­ben Dess­utom shop.speed­parts.se, ve­te­rans­hop.se, re­serv­dels­s­ho­pen.se samt för­stås Tra­de­ra, Bloc­ket.

KLUBBLIV

Svens­ka Saab­klub­ben ord­nar träf­far och har ett eget re­serv­delsla­ger. Klub­ben grun­da­des som ett rent 92-re­gis­ter 1976. Idag har man ca 3 500 med­lem­mar. www.svens­ka­saab­klub­ben

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.