Dag­li­ga tu­rer med räls­buss – upp­lev mer!

Klassiker - - Start -

Åk till Sve­ri­ges Järnvägsmuseum med ut­ställ­ning­ar och öp­pet for­dons­ma­ga­sin där du kan se än­nu fler lok och vag­nar. Räls­bus­sen går mel­lan järn­vägs­mu­se­et och ma­ga­si­net och stan­nar för av- och påstig­ning vid Gäv­le cen­tral. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.