Vin­na­re i Klas­si­ker!

Klassiker - - Start -

I Klas­si­ker 4/2017 fanns det chans att vin­na fem bil­vårds­sat­ser från Pratts – allt som be­höv­des va­ra att iden­ti­fi­e­ra se­dan­ver­sio­nen av Volks­wa­gen Po­lo. Ja­visst, den het­te ju Der­by! Det viss­te Da­ni­el Agurén från Stock­holm, Per Ru­ne­son från Lund, Rolf Lenngren från Sim­rishamn, Nils Fors­berg från Stock­holm och Pe­ter Svens­son från Borås. Grat­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.