HIT­TA HIT

Klassiker - - Klassikervärlden -

Smeds bilskrot finns i Torr­vik i Kors­holm ut­an­för Va­sa i Fin­land. Skro­ten är öp­pen på var­da­gar, ring in­nan du gör ett be­sök. Mar­kus ta­lar svens­ka. Adress: Torr­viks­vä­gen 271, 66520 Kors­holm. Te­le­fon: +358 (0)6 3433013

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.